Home | Introduce | Photo | Contact

Tiếng Việt   English
 

Web Google

 
 LINKS
 

 DOWNLOAD
  ›  ngiên cứu về .... 
 ONLINE HELP

  Admin :

Title Title

  Support :

Title Title
 WEBSITE STATISTICS
  Online : 4
  Visit : 1137558
 
 
About us

LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM

 

Làng Hữu nghị Việt nam trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ).Tại Thông báo số 4475-NC ngày 29 tháng 12 năm 1991 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng; là đơn vị sự nghiệp xã hội (phi lợi nhuận), hoạt động xã hội nhân đạo, tình nghĩa và hữu nghị với sự hỗ trợ của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân có lòng từ thiện và CCB một số nước( Đức, Mỹ, Pháp, Nhật, Canađa, Anh…).  Nhằm nuôi dưỡng, điều dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho con CCB và CCB do bị hậu quả nhiễm chất độc Da cam/Điôxin trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Riêng đối với các con CCB nói trên khi về làng còn được giáo dục đặc biệt, giáo dục hoà nhập, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo điều kiện để các cháu hoà nhập với cộng đồng.

Đây là dự án đầu tiên của cựu chiến binh thế giới, do sáng kiến của Ông GEORGE MIRO, một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam khởi xướng. Là biểu hiện cao đẹp của Hoà bình và Hữu nghị, là hiệu quả của sự hợp tác giữa Cựu chiến binh Việt Nam với Cựu chiến binh của một số nước nói trên và họ thống nhất lập ra Uỷ ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam do ông GEORGE MIRO làm Chủ tịch đầu tiên (1991 -2002). Chủ tịch hiện nay là Bà Rosi Hohn Mizo, chủ tịch Uỷ ban quốc gia Đức, vợ của cố Chủ tịch GEORGE MIRO, được bầu ngày 30/10/2002. Làng được động thổ xây dựng ngày 29 tháng 3 năm 1993, bắt đầu hoạt động ngày 18/3/1998. 

 

Địa chỉ liên hệ : Làng Hữu nghị Việt Nam

Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tel : 04. 3837.4527 ;   04. 33861.329      Fax : ( 84 – 4 ) 3765.0213

E-mail : langhuunghi18398@hn.vnn.vn

Tài khoản : 3100211000239 VNĐ

Tài khoản : 3100221370000239 USD

Tài khoản : 3100221140000239 EUR

Làng Hữu nghị Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Từ Liêm.

 

 

Ban Giám đốc hiện nay :

Giám đốc: Đại tá, Nguyễn Thăng Long

ĐT : 0918076868

 
 NEWS

The celebration of the Vietnam Friendship Village’
Gratitude activities of the Military Hospital 103
Deputy Minister of Labor, War Invalids and Social
Mr. Rudy DEMOTTE, Minister – President of the Fede
The U.S. Ambassador Ted Osius visited, gave gifts
The international student group visited and exchan
The leaders of General Department of Defense Indu
The Ministry of National Defense visited and gave
The Military Hospital 103 organized health checks
The 16th International Committee Meeting on the Vi
 LINKS
 

Copyright (c) langhuunghivietnam.vn 2008