Home | Introduce | Photo | Contact

Tiếng Việt   English
 

Web Google

 
 LINKS
 

 DOWNLOAD
  ›  ngiên cứu về .... 
 ONLINE HELP

  Admin :

Title Title

  Support :

Title Title
 WEBSITE STATISTICS
  Online : 63
  Visit : 1137478
 
   Inventory data
 › Letter of viet nam student Tran Thi Hoan victim of Agent orange sent to the US President Obama.
  Date modify : 5 / 31 / 2009
 

 

Dear President Barack Obama!

 

My name is Trần Thị Hoan, 23, born in Đức Linh District, Bình Thuận Province, Việt Nam. I am a second generation victim of Agent Orange, one among the plaintiffs, representing millions of Agent Orange victims, in a lawsuit against 37 U.S. chemical manufacturers in the U.S. Federal Court, two richest of which are Dow and Monsanto.  They manufactured deadly defoliants sprayed in the Vietnam wars containing dioxin—it has not only killed living people during the war, but gradually kills their children generations, like me, and goes on to kill the next ones.  It damages my country and other nations beyond imagination.


Read more 
 › Vụ kiện chất độc màu da cam: Con kiến mà kiện củ khoai?
  Date modify : 1 / 15 / 2009
 

TTCN - “Lần đầu tiên, một hành động pháp lý đã được tiến hành tại Mỹ nhân danh các nạn nhân người Việt của cuộc chiến tranh VN. Hôm 30-1-2004, một hồ sơ kiện đã được Hội Các nạn nhân chất độc da cam/dioxin nộp tại một tòa án cấp quận của New York


Read more 
 › Thêm bằng chứng về mối quan hệ giữa chất độc Da cam và Dị tật bẩm sinh
  Date modify : 1 / 4 / 2009
 

Ba mươi lăm năm kể từ ngày đầu tiên quân đội Mỹ tiến hành rải chất khai quang (Da cam) xuống đồng ruộng Việt nam, có khi sự hiện diện của thế hệ những người tham chiến trực tiếp và  những người chịu ảnh hưởng trực tiếp của chất độc này ngày càng thưa thớt, thì hệ quả tác động nguy hại của chất độc này lên những nạn nhân của nó vẫn còn chưa được (hay chưa muốn?) làm sáng tỏ. Dù rằng những người cựu chiến binh Mỹ có tham dự trực tiếp vào các chiến dịch rải chất độc da cam đã được nhận ít ra cũng là một phần trợ cấp để giảm thiểu nỗi đau, thì những nạn nhân bị trực tiếp dội lên đầu những chất độc “khách không mời” này thì lại gần như bị lãng quên theo thời gian.


Read more 
 › Chất độc Dioxin
  Date modify : 1 / 4 / 2009
 

Dioxin là tên gọi chung của một nhóm hàng trăm các hợp chất hóa học tồn tại bền vững trong môi trường cũng như trong cơ thể con người và các sinh vật khác. Tùy theo số nguyên tử Cl và vị trí không gian của những nguyên tử này, dioxine có 75 đồng phân PCDD (poly-chloro-dibenzo-dioxines) và 135 đồng phân PCDF (poly-chloro-dibenzo-furanes) với độc tính khác nhau. Dioxine còn bao gồm nhóm các PCB (poly-chloro-biphényles), là các chất tương tự dioxine, bao gồm 419 chất hóa học trong đó có 29 chất đặc biệt nguy hiểm. Trong số các hợp chất dioxine, TCDD là nhóm độc nhất


Read more 
 › Agent Orange
  Date modify : 1 / 4 / 2009
 

Chất độc da cam (CĐDC), (tiếng Anh: Agent Orange - Tác nhân da cam), là tên gọi của một loại chất thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây được quân đội Hoa Kỳ sử dụng tại Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam. Chất này đã được dùng trong những năm từ 1961 đến 1971 và nhiều người cho rằng đã làm tổn thương sức khỏe của những người dân thường cũng như binh lính Việt Nam, lính Mỹ cũng như lính Úc, Hàn Quốc, Canada, New Zealand có mặt như quân đồng minh của Mỹ mà có tiếp xúc với chất này, cũng như con cháu họ.


Read more 

Page : 1

 NEWS

The celebration of the Vietnam Friendship Village’
Gratitude activities of the Military Hospital 103
Deputy Minister of Labor, War Invalids and Social
Mr. Rudy DEMOTTE, Minister – President of the Fede
The U.S. Ambassador Ted Osius visited, gave gifts
The international student group visited and exchan
The leaders of General Department of Defense Indu
The Ministry of National Defense visited and gave
The Military Hospital 103 organized health checks
The 16th International Committee Meeting on the Vi
 LINKS
 

Copyright (c) langhuunghivietnam.vn 2008