Tiếng Việt English
Thứ năm, 30 tháng 5 năm 2024

Hội nghị bàn về công tác Giáo dục tại Làng Hữu Nghị Việt Nam

Ngày 05 tháng 07 năm 2019, tại Làng Hữu Nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn về công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh tật, dạy học, dạy nghề cho các cháu khuyết tật.

Ngày 05 tháng 07 năm 2019, tại Làng Hữu Nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn về công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh tật, dạy học, dạy nghề cho các cháu khuyết tật là con, cháu các Cựu chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Tham gia Hội nghị có 42 cán bộ, nhân viên đại diện cho các Phòng, các Trung tâm thuộc Làng Hữu Nghị Việt Nam và ông Nguyễn Thăng Long - Giám đốc chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của các Phòng và Trung tâm trình bày trước Hội nghị, với các nội dung như sau:

Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề trình bày Báo cáo về kết quả quá trình hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua, những tồn tại cần khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác dạy học, dạy nghề trong thời gian tới.

Trung tâm Y tế trình bày Báo cáo về công tác khám chữa bệnh, điều trị bệnh tật, phục hồi chức năng và vấn đề quản lý công tác chăm sóc sức khỏe cho các cháu.

Phòng Hành chính Quản trị báo cáo về công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu tại Làng.

Dưới sự chủ trì điều hành thảo luận của đồng chí giám đốc Nguyễn Thăng Long, tại Hội nghị có 20 đại biểu tham gia ý kiến đóng góp, trong đó các ý kiến chủ yếu tập trung nhấn mạnh vào việc tăng cường sự phối hợp giữa các Phong, Trung tâm và một số giải pháp khắc phục những tồn tại, nhược điểm trong trời gian qua trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị bệnh tật, phục hồi chức năng, dạy học, dạy nghề cho các cháu.

Trên cơ sở báo cáo của các Phòng, Trung tâm được trình bày trong Hội nghị, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Giám đốc kết luận: Nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị bệnh tật, phục hồi chức năng, dạy học, dạy nghề cho các cháu khuyết tật là con, cháu Cựu chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc da cam trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Làng. Các cháu là đối tượng hành trình lâu dài với Làng, chúng ta cần phải hoàn thiện các văn bản quản lý, xác định rõ quy trình quản lý từ đầu vào, quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị bệnh tật, phục hồi chức năng, dạy hoc, dạy nghề cho các cháu đến đầu ra, trong đó vấn đề hòa nhập của các cháu là vấn đề trọng tâm. Mục tiêu là khi các cháu ra khỏi Làng, hòa nhập được với cộng đồng và trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội.

Cán bộ nhân viên chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Giám đốc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được kết luận trong hội nghị./.

Bài: Trần Thị Thu Lý - Ảnh: ML