Tiếng Việt English
Thứ bảy, 15 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

 

Hiện nay Làng Hữu nghị Việt Nam có thanh lý 01 máy biến áp cũ

Loại 250 KVA 35/ 0,4 KV sản xuất năm 1997 do công ty ABB Việt Nam sản xuất

Kính đề nghị các đơn vị, Công ty & cá nhân có nhu cầu đăng ký mua.

- Thời gian

+ Đăng ký xem máy biến áp & trả giá (bằng hình thức bỏ giá cạnh tranh) từ ngày 4/10 đến ngày 24/10/2022.

+ Mở thầu, duyệt giá và thông báo cho đơn vị, Công ty & cá nhân đã trúng thấu từ ngày 26-28/10/2022.

Địa chỉ cần liên lạc: Phòng Hậu cần số máy: 02437.651.661 - Làng Hữu Nghị Việt Nam - Vân Canh – Hoài Đức - Hà Nội.