Tiếng Việt English
Thứ năm, 30 tháng 5 năm 2024

Làng Hữu nghị Việt Nam triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Năm 2022, Làng đã tích cực triển khai các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Năm 2022, Làng đã tích cực triển khai các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; năm đại dịch Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp; thời tiết cực đoan, khắc nhiệt, ngập lụt xẩy ra thường xuyên tại Làng, giá cả thị trường có nhiều biến động. Song được sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Thường trực và các cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam, cán bộ, nhân viên trong cơ quan đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, khám chữa bệnh cho 110 cháu, đưa về hòa nhập cộng đồng, gia đình 9 cháu, đón nhận mới về Làng 6 cháu; chăm sóc y tế, điều dưỡng 373 cựu chiến binh từ 22 tỉnh, thành trong cả nước; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc cho 320 bệnh nhân tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; duy trì tốt các lớp giáo dục đặc biệt và các lớp nghề; tổ chức trao vốn khởi nghiệp cho 6 cháu; quan hệ hợp tác tốt với Ủy ban Quốc tế và các Ủy ban Quốc gia về Làng Hữu nghị Việt Nam: Thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả các dự án do các Ủy ban Quốc gia tài trợ: Hỗ trợ các cháu hòa nhập cộng đồng, sửa chữa nhà ở các cháu và dự án phục hồi chức năng; triển khai kịp thời công tác duy tu, bảo dưỡng và phòng chống ngập lụt bão lũ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu nghị Việt Nam. Năm 2022, Làng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua, được Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội CCB VN tặng bằng khen chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban chấp Hành công đoàn được Trung ương Hội CCB VN tặng cờ thi đua.

Với kết quả đã đạt được trong năm 2022, Làng Hữu nghị Việt Nam triển khai kế hoạch trong năm 2023 với tâm thế phấn khởi  và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; động viên, quán triệt cán bộ nhân viên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm và thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

Hai là, duy trì công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng và chăm sóc y tế cho cựu chiến binh và các cháu bảo đảm số lượng, chất lượng và chỉ tiêu đề ra.

Ba là, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu nghị Việt Nam.

Bốn là, phát động phong trào thi đua chào mừng Lễ kỷ niệm và Hội nghị Ủy ban Quốc tế.

Năm là, duy trì ổn định 6 lớp giáo dục đặc biệt trong đó có 2 lớp dạy kỹ năng sống và 5 lớp dạy nghề cho các cháu (tin học, cắt may quần áo, dệt Saori, làm hoa lụa và lớp thêu). Chú trọng tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho các cháu nhằm tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng.

Sáu là, tiếp tục thực hiện các dự án của Ủy ban Quốc tế và các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ: Chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh, các cháu; hỗ trợ các cháu hòa nhập cộng đồng và dự án: “hỗ trợ Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề”…

Bảy là, tăng cường công tác đối ngoại, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa hình ảnh, hoạt động của Làng tới các tổ chức và bạn bè trong nước và quốc tế.               

 

 Bài: Nguyễn Ngọc Hà