Tiếng Việt English
Thứ năm, 30 tháng 5 năm 2024

LÀNG HỮU NGHỊ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ UỶ BAN QUỐC TẾ VÀ LỄ KỶ NIÊM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng đối với Làng Hữu Nghị Việt Nam, là dấu mốc vừa tròn 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, là năm tổ chức Hội nghị Uỷ ban quốc tế về Làng Hữu Nghị lần thứ 18.

Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng đối với Làng Hữu Nghị Việt Nam, là dấu mốc vừa tròn 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, là năm tổ chức Hội nghị Uỷ ban quốc tế về Làng Hữu Nghị lần thứ 18.

Hội nghị UBQT về Làng Hữu Nghị thường được tổ chức 2 năm 1 lần, , nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động và các Dự án đã thoả thuận và cam kết thực hiện giữa UBQG Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam với UBQT gồm UBQG các nước Đức, Pháp, Mỹ, Nhật, Anh, Canada đối với nguồn tài trợ của UBQT theo Biên bản ghi nhớ trong Hội nghị trước và đề ra phương hướng Kế hoạch trong 2 năm tiếp theo. Nếu theo kế hoạch thường niên, Hội nghị UBQT 18 sẽ được tổ chức năm 2020 nhưng do tính chất phức tạp của đại dịch Covid nên Kế hoạch tổ chức Hội nghị phải lui lại đến đầu quý II năm 2023 mới tổ chức thực hiện được.

Do thời gian kéo dài, có rất nhiều nội dung, trong khi tổ chức 2 sự kiện trong cùng thời điểm, hai sự kiện này được Thường trực TW Hội đặc biệt quan tâm nên Làng Hữu Nghị rất đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đưa vào nghị quyết chuyên đề, xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc như: Tổ nội dung văn kiện, Tổ thông tin tuyên truyền, Tổ Lễ tân, khánh tiết và an ninh, an toàn, Tổ đảm bảo hậu cần, đời sống, Tổ phục vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, Tổ đảm bảo tài chính, quà tặng; phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng thành viên; phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan ban nghành để phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể. Ngay từ những ngày trước thềm năm mới 2023, Làng Hữu nghị đã từng bước triển khai làm công tác chuẩn bị với một tâm thế “năm mới, khí thế mới”.

Toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động được phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân; tất cả cùng nhau đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, góp phần làm lên thành công của Hội nghị và Lễ kỷ niệm, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam “ Đảm bảo sự chu đáo, chặt chẽ; thể hiện tính cầu thị cao; giữ được sự an toàn về mọi mặt cho đến khi kết thúc và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”

Bài: Phạm Thanh