Tiếng Việt English
Thứ bảy, 15 tháng 6 năm 2024

Giới thiệu về làng

Xếp theo:
LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM -  25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Làng Hữu Nghị Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, được thành lập xuất phát từ ý tưởng của một cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam tên là George Mizo với mục đích xây dựng một tổ chức hợp tác quốc tế hoạt động nhân đạo.
Làng hữu nghị Việt Nam
Làng Hữu nghị Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ).
Lịch sử thành lập Làng hữu nghị Việt Nam
Làng Hữu Nghị Việt Nam được thành lập theo nguyện vọng của những người trước đây đã từng có những suy nghĩ ,việc làm sai trái đối với Việt Nam, đã thức tỉnh lương tâm, ân hận và muốn được hợp tác góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong chiến tr