Tiếng Việt English
Thứ ba, 23 tháng 7 năm 2024

Liên hệ

LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM

 

Địa chỉ: 304, Đường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

 

Giám đốc: Nguyễn Thăng Long

 

+ Số điện thoại di động: 091 8076868

 

+ Số điện thoại cố định: 024 38374527

 

+ Số điện thoại trực ban: 024 37653695

 

+ Số điện thoại phòng Hành chính: 024 37653264

 

+ Số điện thoại: 024 37650213 - Fax: (08 - 4) 024 37650213

 

E-mail: frienshipvillage35@yahoo.com

 

Tên tài khoản: Làng Hữu Nghị Việt Nam

 

Số  Tài khoản:

  • Tài khoản :            3100211000239 (VNĐ )
  • Tài khoản :            3100221370000239 (USD)
  • Tài khoản :            3100221140000239 (EUR)

 

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Từ Liêm

 

Sơ đồ đường đi đến làng Hữu Nghị: