Tiếng Việt English
Thứ năm, 30 tháng 5 năm 2024

Lịch sử thành lập Làng hữu nghị Việt Nam

Làng Hữu Nghị Việt Nam được thành lập theo nguyện vọng của những người trước đây đã từng có những suy nghĩ ,việc làm sai trái đối với Việt Nam, đã thức tỉnh lương tâm, ân hận và muốn được hợp tác góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong chiến tr

Nguyện vọng đó đã được sự ủng hộ của những người thành tâm từ các nước khác nhau. Sự hợp tác của họ trong lĩnh vực nhân đạo là một đóng góp vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam và tăng cường mối quan hệ đoàn kết Hữu Nghị giữa các dân tộc.

Sự hợp tác này thể hiện bằng cách thông qua sự tham gia của mỗi cá nhân có thể tác động và góp phần làm thay đổi được điều gì đó. Đúng như ông George Mizo một trong những người có sáng kiến lập ra dự án này đã nói “you can make a difference”. – Bạn có thể làm thay đổi được điều gì đó.

Vào năm 1988, lần đầu tiên trở lại Việt Nam sau 13 năm kết thúc chiến tranh, ông George Mizo, một CCB Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam có nguyện vọng xây dựng một biểu tượng của sự hàn gắn, hợp tác và hoà giải. Trong những lần trao đổi đầu tiên với Uỷ ban hoà bình Việt Nam, sáng kiến này được nhiệt liệt hoan nghênh.

Năm 1989,  tại Sứ quán Việt Nam ở Pari, ông George Mizo đã gặp ông Phạm Bình - đặc sứ Việt Nam tại Pháp và ông George Doussin (ARAC) Hội CCB và nạn nhân chiến tranh của Pháp. Họ đã cùng nhau bàn việc thành lập một dự án để giúp trẻ em và CCB Việt Nam – ý tưởng thành lập “Làng Hữu Nghị Việt Nam” được hình thành từ đó.

Tháng 10/1990 nhóm ủng hộ quốc tế được thành lập tại Pari (Pháp) bao gồm ông George Mizo, ông George Doussin (ARAC), ông Len Aldis (Hội Việt - Anh) và ông Takeo Yamanchi (Hội hoà bình Nhật).

Tháng 11/1990 nhóm này đã quyết định kế hoạch xây dựng một ngôi Làng ở Việt Nam. Ông George Mizo được bầu làm chủ tịch, Ông George Doussin làm Phó làm Phó chủ tịch và ông Nguyễn Phúc kỳ làm thủ quỹ.

Tháng 4/1992 dự án đó được lấy tên là “Làng Hữu Nghị Việt Nam”.

Năm 1993, một số CCB và những người thành tâm ở các nước Đức, Anh, Pháp, Nhật, Mỹ và Việt Nam cùng bàn bạc ra quyết định thành lập UBQT về Làng Hữu Nghị Việt Nam, mỗi nước có một uỷ ban quốc gia và Ông George Mizo là chủ tịch Uỷ ban quốc tế đầu tiên của Làng Hữu Nghị và vào năm 2004, có thêm 1 nhóm ủng hộ Làng ở Canađa, từ đó UBQG  Canađa được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của UBQT về Làng Hữu Nghị.

Chức năng nhiệm vụ của UBQT về Làng Hữu Nghị Việt Nam là soạn thảo nội dung xây dựng Làng theo bản thoả thuận của dự án và vận động sự ủng hộ về tài chính để xây dựng cũng như bảo đảm, duy trì, phát triển các hoạt động của Làng Hữu Nghị. Uỷ ban quốc gia Việt Nam thuộc hội CCBVN có trách nhiệm chỉ đạo và quản lý mọi hoạt động của Làng Hữu Nghị.

Cũng trong năm 1993, được phép của Chính phủ Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam đã được khởi công xây dựng trên đất của cánh đồng thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây nằm bên cạnh trục đường 70 (đường thị xã Hà Đông đi Nhổn). Cách Trung tâm Hà Nội khoảng 15km.

Ngày 18/3/1998, 6CCB và 9 trẻ em đầu tiên đã được đưa đến Làng. Từ đó đến nay đã được 10 năm và ngày 18/3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Làng.