Tiếng Việt English
Chủ nhật, 26 tháng 5 năm 2024

GIỜ HỌC THỰC HÀNH THU HOẠCH VÀ CHĂM SÓC RAU CỦA TRUNG TÂM GDDN LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM

Một số hình ảnh thu hoạch và chăm sóc rau

Cô Hoàng Thơm Thảo đang hướng dẫn học sinh hái rau muống

Cô Bùi Thị Thu Hà đang hướng dẫn học sinh hái rau muống

Cô Phương Thảo (phải) và cô Liên (trái) đang thu hoạch rau muống cùng học sinh

Cô Nguyễn Thị Hồng Hải đang thu hoạch tía tô cùng học sinh

Cô giáo, học sinh, sinh viên đang thu hoạch và chăm sóc rau

Em Đỗ Hồng Hà đang nhỏ cỏ chăm sóc rau

Ảnh: Mai Liên