Tiếng Việt English
Thứ bảy, 15 tháng 6 năm 2024

Sử dụng công nghệ thông tin dạy trẻ khuyết tật và trẻ khiếm thính tại Làng hữu nghị Việt Nam

Thực hiện chủ chương sử dụng công nghệ thông tin trong việc dạy trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ khiếm thính trong năm học 2012 – 2013

Thực hiện chủ chương sử dụng công nghệ thông tin trong việc dạy trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ khiếm thính trong năm học 2012 – 2013, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Trung tâm giáo dục và dạy nghề đã cho các thầy, cô giáo đi thăm quan và học tập tại trường tiểu học chuyên biệt Đà Nẵng (Theo đánh giá của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đây là trường điểm đã thành công trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc dạy trẻ khuyết tật).

Tiếp theo trong tháng 12/2012 Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và đi sâu vào nội dung thiết kế giáo án điện tử. Giảng viên là cán bộ kỹ thuật của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp và đạt được yêu cầu đề ra: Các giáo viên cơ bản đã  biết được cách thiết kế bài giảng điện tử, quan trọng hơn là đã thấy được lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy của mình, để từ đó mỗi giáo viên có kế hoạch tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiện nay Làng Hữu Nghị Việt Nam đang có khó khăn về mặt kinh phí đảm bảo để triển khai nhưng theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Làng sẽ cố gắng xin tài trợ của các nhà hảo tâm để mua các trang thiết bị: Máy vi tính kèm theo máy chiếu (Projector) trang bị cho các lớp học. Đây là điều kiện cần thiết để có thể thiết kế giáo án điện tử, nâng cao hiệu quả dạy học cho trẻ em khuyết tật trí tuệ và khiếm thính tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.

 LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM