Tiếng Việt English
Thứ ba, 23 tháng 7 năm 2024

Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu ETEC VI NA thăm Làng Hữu nghị Việt Nam

Sáng ngày 04/5, Ông RYU SUNGSUN – quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu ETEC VI NA đến thăm và làm việc với Làng Hữu nghị Việt Nam.

Sáng ngày 04/5, Ông RYU SUNGSUN – quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu ETEC VI NA đến thăm và làm việc với Làng Hữu nghị Việt Nam.

Ảnh: Đại tá Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam và Ông RYU SUNGSUN – quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu ETEC VI NA

Ông RYU SUNGSUN cho biết, qua quá trình tìm hiểu hoạt động của Làng Hữu nghị Việt Nam. Ông nhận thấy Làng Hữu nghị Việt Nam là đơn vị hoạt động nhân đạo, từ thiện, có sự hợp tác quốc tế trong việc điều dưỡng cho cựu chiến binh và chăm sóc trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin do ảnh hưởng của chiến tranh. Ông trân trọng và đánh giá cao Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam luôn đồng hành, chỉ đạo và hỗ trợ Làng trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong suốt 25 năm qua. Ông mong muốn những tổ chức và cá nhân người Hàn Quốc cùng chung tay với Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam tiếp tục giúp đỡ làm vơi đi nỗi đau da cam của cựu chiến binh, trẻ em ở Làng Hữu nghị Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam rất hoan nghênh ý tưởng tốt đẹp trên của ông Ông RYU SUNGSUN và gợi ý nếu có thể bên Hàn Quốc thành lập Ủy ban Quốc gia Hàn Quốc về Làng Hữu nghị Việt Nam, cùng tham gia vào hoạt động của Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam, Làng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, văn bản. Đồng chí Nguyễn Thăng Long mong muốn Ủy ban Quốc gia Hàn Quốc về Làng Hữu nghị Việt Nam được thành lập sớm và ra mắt Ủy ban tại Hội nghị Ủy ban Quốc tế lần thứ 19 về Làng Hữu nghị Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2025.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Hà