Tiếng Việt English
Thứ năm, 30 tháng 5 năm 2024

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Làng Hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kế hoạch số 143-KH/ĐU ngày 30/3/2022 của Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam về Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kế hoạch số 143-KH/ĐU ngày 30/3/2022 của Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam về Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Chi bộ Làng Hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nghi thức chào cờ

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Chi bộ Làng Hữu nghị Việt Nam, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có đông đủ các đảng viên trong chi bộ.

Phát phiếu bầu cử

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid - 19 nhưng cấp ủy, chi bộ Làng Hữu nghị đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chăm sóc, điều dưỡng cựu chiến binh và các cháu, đặc biệt hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm; thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình; phương thức lãnh đạo của chi bộ có nhiều đổi mới, dân chủ, sát thực tiễn; chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao; xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất, chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, nhân viên; tổ chức công đoàn hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và khắc phục trong thời gian tới như trong báo cáo đã nêu.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và nhất trí cao, Đại hội đã bầu cấp ủy mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam được bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội ra mắt cấp uỷ nhiệm kì mới

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết đại hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ trình Đảng ủy cấp trên nhằm sớm triển khai đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh, xây dựng Làng Hữu nghị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.  

Bài: Ngọc Hà

Ảnh: Mai Liên