Tiếng Việt English
Thứ năm, 30 tháng 5 năm 2024

Tập huấn Về giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật tại Làng Hữu Nghị Việt Nam

Ngày 25, 26 tháng 9 năm 2010, Làng Hữu Nghị Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật giành cho các đối tượng:

- Các giáo viên giáo dục đặc biệt và dạy nghề.

- Các cô bảo mẫu

- Nhân viên kỹ thuật phục hồi chức năng

- Cán bộ quản lý.

Giảng viên là Tiến sỹ Vương Hồng Tâm, cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam. Đây là lớp tập huấn được đánh giá có hiệu quả, nội dung phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và dạy nghề cho các cháu khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.

     LHN